hero-image

nieuw en gewijzigd

vooraankondiging activiteit

Samen op onderzoek in Slotermeer

dagelijks   |   9:00 uur   |   Slotermeer

Iedere Slotermeerder kent het zwemstrandje aan de Sloterplas, maar lang niet iedereen weet waar je kan basketballen of dat er gemeenschappelijke moestuinen zijn. Met de app ‘Kijk! Een gezonde wijk’ kunn...

meer weergeven
nieuwe vacature / hulpvraag

Groene Vingers gezocht voor basisschool

geplaatst op 22 april 17, 22:16 uur, door Eigenwijks

Leerlingen van een basisschool in Slotervaart willen graag aan de slag met moestuintjes op het dak van hun schoolgebouw. Nu zijn ze op zoek naar een volwassene uit de buurt, die hen kan leren hoe te z...

meer weergeven
vooraankondiging activiteit

Here We Are Liefde ZID Theater

zaterdag 29 april 2017   |   13:00 - 14:30 uur   |   Stadsschouwburg

Met het programma HERE WE ARE, brengt ZID Theater de verschillende facetten van de liefde in een sterk veranderde maatschappij samen. Via dans, theater, muziek, zang en gesprekken zoekt ZID Theater na...

meer weergeven
nieuw project

Zonne-energie opwekken op het Bedrijven Centrum Osdorp

A
geplaatst op 11 april 17, 12:46 uur, door BCO Ecostroom

Het bedrijven Centrum Osdorp wil 'verduurzamen' en heeft inmiddels 2 daken beschikbaar gesteld voor bewoners en ondernemers om samen zonne-energie op te wekken, waaronder het dak van het Koopcentrum A...

meer weergeven
nieuw project

Samen in Amsterdam

V
geplaatst op 4 april 17, 18:38 uur, door Marlene van der Reiden

Uit cijfers blijkt dat 65.000 Amsterdammers (11%) zich ernstig eenzaam voelen. Zij verkeren vaak in een sociaal isolement. Het Rode Kruis Amsterdam helpt met het project 'Samen in Amsterdam'. Vrijwilli...

meer weergeven