Locatie

Stichting de Brug

Aalbersestraat 248a, 1067GM
Activiteitenruimte, Ontmoetingscentrum, Cultureel centrum , Buurthuis, Monument, Vereniging / sociëteit
Illustration

Missie Stichting De Brug
Stichting De Brug wil een bijdrage leveren aan een geëmancipeerde, multiculturele samenleving, dicht bij en van mensen

Visie Stichting De Brug
De visie van Stichting De Brug is dat zij ervan overtuigd is dat een geëmancipeerde, multiculturele samenleving tot stand komt, zodra iedereen in staat is om met elkaar samen te leven met ruimte voor verschil. Juist het behoud van culturele identiteit, als één van de elementen die ieder mens uniek en waardevol maken, draagt bij aan een samenleving waarin echte verbondenheid mogelijk is. Zodra wij van iemand verlangen om zichzelf, zijn/haar wortels, liefde, overtuiging, geschiedenis, geloof of cultuur te verloochenen, wordt contact oppervlakkig, wordt ware verbondenheid onmogelijk.
In de visie van de Stichting is het in de oprechte ontmoeting van de ander, met al dat die ander meebrengt, hoe wij onszelf kunnen verrijken en het mogelijk maken om gelijkwaardig, respectvol samen te leven.

Doelstelling Stichting De Brug
Stichting De Brug heeft tot doel om die ontmoeting, voor eenieder die daaraan behoefte heeft, mogelijk te maken. Zij doet dat door de exploitatie van De Multiculturele Huiskamer; een ontmoetingscentrum voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving. Hier ervaren mensen dat zij een plek hebben waar zij gerespecteerd worden, waar zij elkaar kunnen ontmoeten, dat zij erbij horen, dat ze thuis zijn: eenheid in verscheidenheid.

functies
Vergadering
verhuurperiode
Per uur
maximaal aantal personen 
20 - 30
Deel dit:
Stichting de Brug op de kaart