Verhaal

Buurtbewoner in bestuur Wij Zijn Samen Nieuw West

Geplaatst op 11 april 2024, 13:52 uur
Illustration
profile picture
Sumadi Bambang Oetomo

Dit punt op de agenda van de vergadering van 10 april markeert een bijzonder moment! Buurtbewoners hebben zitting genomen in het alliantiebestuur van het Nationaal Programma Samen Nieuw West.

Deze  alliantie wil in de komende 20 jaar de structurele niet opgepakte uitdagingen aangaan en oplossen in Nieuw West. Er zijn 5 buurtbewoners uitgekozen ad interim, totdat de welkomstcommissie de permanente leden voorstelt aan de alliantie. Als buurtbewoner ben ik er trots op, dat we in een zelfselectieproces van buurtbewoners tot plaatsing in het alliantiebestuur zijn gekomen. Het ontwerpteam heeft de opdracht om buurtbewoners voor het bestuur te zoeken aangenomen en heeft samen met de Kracht van Nieuw West voor een zelfselectie manier gekozen. Vanaf juni worden dit de permanente leden.

We zijn zeer verwelkomend ontvangen. We konden makkelijk vragen stellen als iets voor ons onduidelijk was en er werd goed naar ons en elkaar geluisterd. Wij hebben ook gesproken, over deze menselijke maat om met elkaar om te gaan, vooral nu wij - bewoners - er bij zijn. Voor ons is een prettige manier van vergaderen en samenwerken van het allergrootste belang. Ik heb zelf gedeeld, dat ik het moeilijk vind om wat we in dit bestuur bespreken met medebewoners te delen. Daar was meteen begrip voor en er is meteen een actie ondernomen om notulen te vereenvoudigen of een versie te maken in gewone mensentaal.  Dit verslag is ook een poging om de abstracte wereld van de alliantie met het leven in de buurten te overbruggen. Tenslotte zijn wij samen Nieuw West. Na de vergadering hebben we nog met elkaar gesproken. Iedereen heeft het als heel prettig ervaren dat we als buurtbewoner nu onderdeel uitmaken van het alliantiebestuur. 

Deel dit: