organisatie

Combiwel

Non-profit, Netwerkorganisatie


Combiwel is een Amsterdamse zorg- en welzijnsorganisatie met een breed pakket aan diensten.


Amsterdam is een dynamische grote stad. In die delen van de stad met een minder sterk sociaal weefsel, biedt Combiwel – in allerlei vormen – versteviging van de sociale structuur. Combiwel werkt in opdracht van de gemeente Amsterdam in de stadsdelen West, Zuid, Noord, Nieuw West en Zuidoost.


Met onze verschillende producten, waar veel vrijwilligers actief zijn, dragen we bij aan de leefbaarheid en structuur van de stad.


Combiwel diensten


VVE, Kinderopvang, spelinloop, homestart, opvoedingsondersteuning (zie combiwelvoorkinderen.nl)
Jongerenwerk
Schulddienstverlening
Amsterdam Ontmoetings Centrum
Maatschappelijke dienstverlening
Buurtontwikkeling (welzijn op recept, ondersteunen van burgerinitiatieven, matchen van burgers aan bewonersinitiatieven en netwerken in de buurt, eigenaarschap accommodaties i.s.m. de buurt)
Brede talentontwikkeling
Sportbuurtwerk
Kamers met Kansen (zie kamersmetkansenamsterdam.nl)

Deel dit: