organisatie

Vereniging Vrienden van de Sloterplas (V.V.S.)

Vereniging / club

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas (VVS) is op 4 juni 2003 te Amsterdam opgericht door een aantal actieve bewoners rond de Sloterplas, afkomstig uit de wijken Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Doel van de vereniging is op te komen voor het behoud en het versterken van het karakter van de Sloterplas en het Sloterpark zoals is ontworpen en uitgevoerd in het kader van het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) van Cornelis van Eesteren uit 1934.


De Sloterplas
De Sloterplas is gegraven tussen 1948 en 1956 als zandwinning voor de aanleg van de Westelijke Tuinsteden. De vruchtbare bovenlaag is gebruikt voor het Sloterpark, aangelegd tussen 1957 en 1974. Sindsdien is het een geliefd recreatie- en groengebied in Amsterdam-West.


Statuten
Als gevolg van de plannen voor en de uitvoering van de Stedelijke Vernieuwing sinds 1999 staat de opzet en het karakter van het gebied onder druk. Om het doel, zoals verwoord in de statuten van de VVS: "de zorg voor de instandhouding en verbetering van de Sloterplas te Amsterdam Nieuw-West en de daaromheen gelegen parken, alsmede de bescherming van de natuur in dat gebied", zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen onderneemt de VVS een aantal activiteiten.


Activiteiten
Hiertoe behoren het onderhouden van contacten met de gemeente en stadsdelen over de Sloterplas en het Sloterpark, het geven van commentaar en inspraak op plannen, het informeren van de leden van de VVS door middel van een vier keer per jaar verschijnende nieuwsbrief, het onderhouden van contacten met de leden door het houden van excursies en lezingen en het onderhouden van relaties met collega-organisaties. De VVS is onder andere aangesloten bij Eigenwijks en het Parkenoverleg Amsterdam. Ook is een website opgezet om nieuws en informatie te verschaffen aan allen die daarvoor belangstelling hebben.

Deel dit: