Organisatie

Eigenwijks

Non-profit, Netwerkorganisatie

Missie = Sociaal sterke en leefbare buurten


Stichting Eigenwijks, de grootste bewonersorganisatie in Amsterdam Nieuw-West, werkt samen met bewoners aan sociaal sterke en leefbare buurten. Gemotiveerd en ondersteund door onze medewerkers zetten honderden
bewoners zich in voor thema’s als gezondheid, wonen, eenzaamheid, armoede, participatie en (digitale) basisvaardigheden.


Bewoners zijn 7 dagen in de week 24 uur per dag de belangrijkste factor in de buurt. Zij bepalen voor het grootste deel de mate waarin het prettig is om in een buurt te wonen en te leven. Veel bewoners willen daar graag hun eigen tijd en energie in steken. Maar dat gaat niet vanzelf. Voor het organiseren van hun blijvende betrokkenheid bij hun buurt en buurtgenoten moeten zij kunnen rekenen op een eigen onafhankelijke en professionele organisatie. Om zo hun belangen in het krachtenveld van alle professionele instanties goed voor het voetlicht te krijgen. Zodat zij hun eigen tijd en energie kunnen steken in die zaken waar zij zelf voor willen gaan.


Werkwijze
Met honderden actieve bewoners, een bewonersraad, een dagelijks bestuur en een professionele organisatie met 35 medewerkers is Eigenwijks de grootste bewonersorganisatie in Amsterdam Nieuw-West. Wij houden ons bezig met alles wat bewoners beweegt. Met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan goed leefbare en sociaal sterke buurten. Samen met al die actieve bewoners, professionele partners en collega bewonersorganisaties bouwen wij voortdurend aan de sociale netwerken in buurten. Dwars door alle geloofs- en levensovertuigingen, achtergronden en geaardheden heen brengen wij mensen met elkaar in contact; op wat hen bindt en waar zij samen voor willen gaan. Wie het zelf kan geven wij graag alle ruimte, wie een steuntje in de rug nodig heeft kan ook op ons rekenen.


Eigen inititatief, belang, kracht en huis
Bij Eigenwijks draait het altijd om het eigen initiatief van bewoners, hun eigen belang en hun eigen kracht. Daarbij is een eigen ‘buurthuis’ voor bewoners onontbeerlijk. Een plek waar iedereen zich welkom voelt, waar je altijd met een tevreden gevoel de deur uit loopt, waar je andere buurtgenoten ontmoet en de medewerkers van Eigenwijks voor je klaar staan.

Illustration
 
Deel dit: