organisatie

Stichting Marhaba

Informele groep, Onderneming, Vereniging / club

 


 


2.1.1 | Introductie organisatie en thema 


Stichting Marhaba is een organisatie in Amsterdam Nieuw-West die streeft naar een veilige en leefbare woon- en leefomgeving in bredere zin. In dat kader wil de organisatie een bijdrage leveren aan de dialoog tussen diverse bewoners en bewonersgroepen met verschillende achtergronden. De stichting is gevestigd in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Ook heeft Marhaba zich het bevorderen van emancipatie, participatie en integratie van haar achterban binnen de Nederlandse samenleving, met name in Amsterdam Nieuw-West ten doel gesteld. Via verschillende activiteiten werkt Marhaba aan onderlinge saamhorigheid, respect en solidariteit binnen de eigen gemeenschap en stimuleert deze aspecten ook met andere groeperingen. Marhaba behartigt vooral de belangen van haar achterban. Als bewonersgroep wil de stichting een trefpunt zijn waar de achterban elkaar spontaan en laagdrempelig kan ontmoeten en informatie kan uitwisselen. Ook vormt de organisatie een schakel voor algemene instellingen en haar achterban. Daarin wil Marhaba een signalerende rol vervullen. Marhaba wenst haar doelen te verwezenlijken door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten, voorlichtingsbijeenkomsten, spreekuren, beter bewegen, thematische debatten, het verstrekken van informatie en het realiseren van verschillende cursussen. De doelgroep bestaat uit bewoners uit Nieuw-West, vooral senioren en ouderen in Geuzenveld en Slotermeer. Hoewel de organisatie een eigen etnische religieuze achtergrond heeft, sluit zij andere groepen of individuen niet uit. Marhaba probeert zich zoveel mogelijk te richten op de doelgroep: geïsoleerde, Marokkaanse ouderen in Nieuw-West. De activiteit ‘voorlichting en empowerment’ is in dat kader een activiteit die de stichting graag zou willen organiseren. 

Illustration
 
Deel dit:
Personen verbonden aan Stichting Marhaba