organisatie

ChildPress

Non-profit

Childpress geeft kinderen wereldwijd een stem, een platform.
Childpress prikkelt de nieuwsgierigheid van kinderen om hun talenten te ontwikkelen door de wereld te onderzoeken en daarvan verslag te doen in hun eigen media.
Childpress richt kinder-perscentra in op voor kinderen belangrijke locaties: bibliotheken, scholen, community-centra.

Deel dit:
Contactpersonen van ChildPress