Project
Init.

Aap Noot Mies

Geplaatst op 2 januari 2017, 09:55 uur

Jaarlijks belanden er duizenden mensen onnodig in het  ziekenhuis en overlijden er honderden mensen aan verkeerd medicijnengebruik.

Dit kan nee, dat moet natuurlijk anders

Het is de bedoeling dat het Aap Noot Mies! project wordt gedragen door allerlei mensen die het platform gaan vormgeven en ondersteunen ten behoeve van een veilige medische bijsluiter als onderdeel van begrijpelijke en toegankelijke medische informatie. Wij geloven dat een begrijpelijke bijsluiter een belangrijke rol kan spelen bij goede, betrouwbare en betaalbare zorg. 

Onze doelstelling is om een flexibel platform voor digitaal publiceren te ontwikkelen en ook interactieve sessies te organiseren met zowel de gebruikers als de verstrekkers van medicijnen.

In onze visie zien we:

Medicijnengebruik als een nutsvoorziening. Dit houdt in dat hier een taak voor de overheid ligt om de regie te voeren


Deel dit: