organisatie

Buurtplatform van Deyssel

Non-profit, Netwerkorganisatie, Informele groep

De gemeente en de woningcorporatie Rochdale hebben grote plannen voor het vernieuwen van uw buurt, de Van Deysselbuurt. Om als inwoners van de buurt meer invloed uit te kunnen oefenen op deze plannen is het Buurtplatform Van Deyssel opgericht door en voor de bewoners.

Deel dit: